Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Wyniki zapytania ofertowego dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego

Zamówienia publiczne

Wyniki zapytania ofertowego dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego

2015-11-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (Zamawiający) pragnie poinformować, że został wybrany Wykonawca w związku z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 18.11.2015 r. Zamawiający wybrał ofertę p. Tatiany Hapek jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie określone w zapytaniu wymagania i warunki.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru oferty zawarte zostały w protokole z wyboru ofert, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli ofertęna ich wniosek.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 615 09 78 lub mailem owis@interia.eu.

wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: