Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług szkoleń zawodowych

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług szkoleń zawodowych

2017-03-08

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. "AWR - Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie" w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Podziałanie 9.1.6 Programu Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. świadczenia usług  z zakresu zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Treść zapytania - całość
  2. Załącznik nr 1-5
  3. Załącznik nr 6
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: