Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Rozeznanie cen rynkowych dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

Zamówienia publiczne

Rozeznanie cen rynkowych dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

2017-07-14

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto

W związku z realizacją projektu pt. „AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie” w

ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6

Programu Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu.

Pełna treść rozeznania oraz wzór formularz oferty i oświadczenia znajdują się pod ogłoszeniem.

Zapraszamy do składania ofert. 

Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14:00 pod numerem telefonu 32 615-09-78 lub na adres e-mail: owisjaworzno@gmail.com.


Pliki do pobrania:

  1. Wzór oferty i oświadczenia
  2. Pełna treść rozeznania
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: