Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

Zamówienia publiczne

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

2017-08-02

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (Zamawiający) pragnie poinformować, że został wybrany Wykonawca w związku z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. "AWR - Akademia Własnego Rozwoju" dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 31.07.2017 r. Zamawiający wyłonił dwóch wykonawców Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk oraz Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako najkorzystniejszych i spełniających wszystkie określone w zapytaniu wymagania i warunki.


Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru oferty zawarte zostały w notatce służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, która zostanie udostępniona Wykonawcom.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 615 09 78 lub mailem owis@interia.eu.

wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: