Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe nr 4/USIEBIE/OWIS/2018 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AON/ asystenta osoby niepełnosprawnej AOON

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 4/USIEBIE/OWIS/2018 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AON/ asystenta osoby niepełnosprawnej AOON

2018-10-08

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone wmiejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne izdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/ asystenta osoby niepełnosprawnej

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:
Zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe -asystent
  2. Załącznik 1-3 - asystent
  3. Załącznik 4 - SOS Wymagania w zakresie Skoordynowanej_Opieki Senioralnej
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: