Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert 7/usiebie/owis/2018 - dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia ofert 7/usiebie/owis/2018 - dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego

2018-10-31

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworzniezaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.


Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zaproszenie do złożenia ofert

Wybrany Wykonawca:

FIZJO ACTIVE BARTOSZ LATOS ul. Bylicy 1/310 32-300 Olkusz

Uzasadnienie:

Zapytanie służyło rozeznaniu cen rynkowych. Wybrano ofertę w/w firmy ze wzg. na zaproponowane ceny, warunki gwarancji oraz największą zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w specyfikacji zapytania.

Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
  2. Załącznik 1 - 3 - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: