Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe 8/usiebie/owis/2018 - dot. realizacji usług cateringowych

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe 8/usiebie/owis/2018 - dot. realizacji usług cateringowych

2018-11-14

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących realizacji usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie zestawów obiadowych dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
W związku ze zmianą załączników do zapytania - w treści oferty wprowadzono zapis dotyczący liczby osób bezrobotnych jakie Oferent planuje zatrudnić do realizacji zamówienia. W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 27 listopada br.


Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zaproszenie do złożenia ofert

Pliki do pobrania:

  1. 9.2.5 zapytanie -dostawa posiłków
  2. Załączniki 1-2 dostawa posiłków zm. 20.11.2018r
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: