Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Zapytanie ofertowe nr 2/USIEBIE/OWIS/2019 dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu – mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 2/USIEBIE/OWIS/2019 dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu – mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

2019-01-22

W związku z realizacją projektu pt.: U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162176

Pliki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy z załącznikami (1-3)
  2. Zapytanie ofertowe
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: