Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne dla uczestników/czek projektu (seniorzy+opiekunowie) oraz ocenę predyspozycji kandydatów/tek do usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne dla uczestników/czek projektu (seniorzy+opiekunowie) oraz ocenę predyspozycji kandydatów/tek do usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

2018-10-22

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej:
Pliki do pobrania:

  1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
wstecz
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: