Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 6/USIEBIE/OWIS/2019 dot. usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów

2019-09-03

Zapytanie ofertowe
dot. usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów
W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1204214

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie usługi rehabilitacyjne
 2. Załączniki 1-4 Rehabilitant
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych

2019-08-22

Zapytanie ofertowe
dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia
W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu - mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie Fryzjer- Kosmetyczka
 2. Załączniki 1-3 Fryzjer- Kosmetyczka
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania

2019-08-22

Zapytanie ofertowe
dot. usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów
W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie usługi rehabilitacyjne
 2. Załączniki 1-3 Rehabilitant
więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/USIEBIE/OWIS/2019 dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu – mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

2019-03-05

W związku z realizacją projektu pt.: U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170924

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy z załącznikami (1-3)
więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/USIEBIE/OWIS/2019 dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu – mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia

2019-01-22

W związku z realizacją projektu pt.: U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162176

Pliki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy z załącznikami (1-3)
 2. Zapytanie ofertowe
więcej

Zapytanie ofertowe nr 1/USiebie/OWIS/2019 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AOON/ asystenta osoby niepełnosprawnej AON

2019-01-21

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/ asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z przedstawioną specyfikacją


Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161896


Pliki do pobrania:

 1. zapytanie_AOON.pdf
 2. Formularz oferty AON z załącznikami.doc
więcej

Zapytanie ofertowe 9/usiebie/owis/2018 - dot. realizacji usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu zestawów obiadowych, które będą odbierane i dostarczane przez opiekunki środowiskowe do podopiecznych

2018-12-18

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących realizacji usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu zestawów obiadowych, które będą odbierane i dostarczane przez opiekunki środowiskowe dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zaproszenie do złożenia ofert


Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - dostawa posiłków
 2. Załącznik 1-2 dostawa posiłków
więcej

Zapytanie ofertowe 8/usiebie/owis/2018 - dot. realizacji usług cateringowych

2018-11-14

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących realizacji usług cateringowych polegających na przygotowaniu i dostawie zestawów obiadowych dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
W związku ze zmianą załączników do zapytania - w treści oferty wprowadzono zapis dotyczący liczby osób bezrobotnych jakie Oferent planuje zatrudnić do realizacji zamówienia. W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 27 listopada br.


Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zaproszenie do złożenia ofert

Pliki do pobrania:

 1. 9.2.5 zapytanie -dostawa posiłków
 2. Załączniki 1-2 dostawa posiłków zm. 20.11.2018r
więcej

Zaproszenie do złożenia ofert 7/usiebie/owis/2018 - dot. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego

2018-10-31

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworzniezaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.


Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zaproszenie do złożenia ofert

Wybrany Wykonawca:

FIZJO ACTIVE BARTOSZ LATOS ul. Bylicy 1/310 32-300 Olkusz

Uzasadnienie:

Zapytanie służyło rozeznaniu cen rynkowych. Wybrano ofertę w/w firmy ze wzg. na zaproponowane ceny, warunki gwarancji oraz największą zgodność zaoferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w specyfikacji zapytania.

Pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie do złożenia ofert - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
 2. Załącznik 1 - 3 - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego
więcej

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne dla uczestników/czek projektu (seniorzy+opiekunowie) oraz ocenę predyspozycji kandydatów/tek do usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych

2018-10-22

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługi psychologiczne zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Treść zaproszenia do złożenia oferty oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej:
Pliki do pobrania:

 1. Zaproszenie do złożenia ofert cenowych
więcej

Zapytanie ofertowe 6/usiebie/owis/2018 - usługi sąsiedzkie

2018-10-22

W związku z realizacją projektu pt.: U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia „sąsiedzkich” usług opiekuńczych zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją


Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 2. Załącznik 1-3 - sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 3. Załącznik 4 - SOS Wymagania w zakresie Skoordynowanej_Opieki Senioralnej
więcej

Zapytanie ofertowe nr 5/USIEBIE/OWIS/2018 - Usługi opiekuńcze - 2

2018-10-09

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone wmiejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne izdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:

Zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze-2
 2. Załączniki 1-4 - usługi opiekuńcze-2
 3. Załącznik 5 - SOS Wymagania w zakresie Skoordynowanej_Opieki Senioralnej
więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/USIEBIE/OWIS/2018 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AON/ asystenta osoby niepełnosprawnej AOON

2018-10-08

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone wmiejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne izdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej/ asystenta osoby niepełnosprawnej

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:
Zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe -asystent
 2. Załącznik 1-3 - asystent
 3. Załącznik 4 - SOS Wymagania w zakresie Skoordynowanej_Opieki Senioralnej
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące usług rehabilitacyjnych

2018-10-02

Zapytanie ofertowe
dot. usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów
W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania seniorów

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie: 
Zapytanie ofertowe

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - rehabilitant
 2. Załącznik 1-3 - rehabilitant
więcej

Zapytanie ofertowe 1/usiebie/owis/2018

2018-09-25

Zapytanie ofertowe nr 1/USiebie/OWIS/2018

dot. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.
Zapytanie ofertowe dostępne również na stronie:
Zapytanie ofertowe

 

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe - usługi opiekuńcze
 2. Załączniki 1-4 - usługi opiekuńcze
 3. Załącznik 5 - SOS Wymagania w zakresie Skoordynowanej_Opieki Senioralnej
więcej

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

2017-08-02

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (Zamawiający) pragnie poinformować, że został wybrany Wykonawca w związku z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. "AWR - Akademia Własnego Rozwoju" dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 31.07.2017 r. Zamawiający wyłonił dwóch wykonawców Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk oraz Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako najkorzystniejszych i spełniających wszystkie określone w zapytaniu wymagania i warunki.


Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru oferty zawarte zostały w notatce służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, która zostanie udostępniona Wykonawcom.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 615 09 78 lub mailem owis@interia.eu.

więcej

Rozeznanie cen rynkowych dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

2017-07-14

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto

W związku z realizacją projektu pt. „AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie” w

ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6

Programu Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu.

Pliki do pobrania:

 1. Wzór oferty i oświadczenia
 2. Pełna treść rozeznania
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług szkoleń zawodowych

2017-03-08

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. "AWR - Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie" w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Podziałanie 9.1.6 Programu Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. świadczenia usług  z zakresu zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania - całość
 2. Załącznik nr 1-5
 3. Załącznik nr 6
więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015r.

2015-12-03

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące składania ofert na świadczenie usług w postaci doradztwa specjalistycznego w ramach projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

ZAPYTANIE – DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

2015-11-30

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. świadczenia usług w postaci doradztwa specjalistycznego.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania
 2. Formularz ofertowy
 3. Życiorys - wzór
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Standardy OWES
więcej

ZAPYTANIE NA DORADCĘ BIZNESOWEGO

2015-11-29

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy biznesowego.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania
 2. Formularz ofertowy
 3. Życiorys - wzór
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Standardy OWES
więcej

Wyniki zapytania ofertowego dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego

2015-11-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (Zamawiający) pragnie poinformować, że został wybrany Wykonawca w związku z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 18.11.2015 r. Zamawiający wybrał ofertę p. Tatiany Hapek jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie określone w zapytaniu wymagania i warunki.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru oferty zawarte zostały w protokole z wyboru ofert, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli ofertęna ich wniosek.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 615 09 78 lub mailem owis@interia.eu.

więcej

ZAPYTANIE NA DORADCĘ

2015-11-10

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Formularz oferty
 3. Wzór CV
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Standardy OWES
więcej

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: