Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu


Zamówienia publiczne

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

2017-08-02

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (Zamawiający) pragnie poinformować, że został wybrany Wykonawca w związku z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w związku z realizacją projektu pn. "AWR - Akademia Własnego Rozwoju" dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 31.07.2017 r. Zamawiający wyłonił dwóch wykonawców Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Szkoleniowe ATUT Przemysław Łaszczyk oraz Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jako najkorzystniejszych i spełniających wszystkie określone w zapytaniu wymagania i warunki.


Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru oferty zawarte zostały w notatce służbowej z wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej, która zostanie udostępniona Wykonawcom.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 615 09 78 lub mailem owis@interia.eu.

więcej

Rozeznanie cen rynkowych dot. przeprowadzenia szkoleń zawodowych

2017-07-14

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące zamówienia o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto

W związku z realizacją projektu pt. „AWR – Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie” w

ramach Priorytetu IX. Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6

Programu Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wdrażanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników/czek projektu.

Pliki do pobrania:

 1. Wzór oferty i oświadczenia
 2. Pełna treść rozeznania
więcej

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług szkoleń zawodowych

2017-03-08

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. "AWR - Akademia Własnego Rozwoju w Jaworznie" w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Podziałanie 9.1.6 Programu Aktywnej Integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. świadczenia usług  z zakresu zorganizowania oraz przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania - całość
 2. Załącznik nr 1-5
 3. Załącznik nr 6
więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015r.

2015-12-03

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczące składania ofert na świadczenie usług w postaci doradztwa specjalistycznego w ramach projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

ZAPYTANIE – DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

2015-11-30

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. świadczenia usług w postaci doradztwa specjalistycznego.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania
 2. Formularz ofertowy
 3. Życiorys - wzór
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Standardy OWES
więcej

ZAPYTANIE NA DORADCĘ BIZNESOWEGO

2015-11-29

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy biznesowego.

Bliższych informacji udziela Biuro Projektu – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul.Grunwaldzka 235, III piętro, pok. 310 lub telefonicznie pod numerem 32 615 09 78.

Treść zapytania oraz obowiązkowe dokumenty do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania
 2. Formularz ofertowy
 3. Życiorys - wzór
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Standardy OWES
więcej

Wyniki zapytania ofertowego dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego

2015-11-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie (Zamawiający) pragnie poinformować, że został wybrany Wykonawca w związku z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W dniu 18.11.2015 r. Zamawiający wybrał ofertę p. Tatiany Hapek jako najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie określone w zapytaniu wymagania i warunki.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu wyboru oferty zawarte zostały w protokole z wyboru ofert, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli ofertęna ich wniosek.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 615 09 78 lub mailem owis@interia.eu.

więcej

ZAPYTANIE NA DORADCĘ

2015-11-10

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, w związku z realizacją projektu pn. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach dla Osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. pełnienia funkcji doradcy kluczowego.

Pliki do pobrania:

 1. Treść zapytania ofertowego
 2. Formularz oferty
 3. Wzór CV
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Standardy OWES
więcej

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: