Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Aktualności / Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej - rekrutacja do 27 grudnia

Aktualności

Dotacje na założenie spółdzielni socjalnej - rekrutacja do 27 grudnia

2013-12-12

Informujemy, że w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego” została ogłoszona rekrutacja osób i podmiotów zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej.

Nabór wniosków będzie trwał od 30 października do 27 grudnia 2013 roku

W ramach wsparcia uczestnicy/czki otrzymują bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz wsparcie finansowe, w tym:

  • dotacje do 20 tys. PLN na osobę (maksymalnie 120 tys. PLN na założenie spółdzielni socjalnej);
  • wsparcie pomostowe - do 1 600 zł miesięcznie na osobę (przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy)


O WSPARCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

  • osoby fizyczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w tym osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym wymienione w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (bezdomni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodźcy) oraz
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do uczestnictwa w projekcie konieczne jest miejsce zamieszkania lub siedziba na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, obejmującego następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

Regulamin oraz wzory dokumentów związanych z udzieleniem wsparcia dostępne są na stronie projektu: www.owes.slask.pl w dziale Aktualności.


INFORMACJI UDZIELA:

Więcej informacji można uzyskać u Lidera projektu w Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. tel. (32) 248-77-86 wew. 30, w Punkcie Informacyjnym w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie w godz. 9.00 – 14.00 pod nr tel. (32) 615-09-78 lub u innych Partnerów projektu. Sprawdź: www.owes.slask.pl

 

wstecz

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: