Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Aktualności / Bezpłatne szkolenie dla NGO „Księgowość w organizacjach pozarządowych"

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla NGO „Księgowość w organizacjach pozarządowych"

2015-09-01

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

realizujący projekt „Profesjonalizm = Skuteczność”

finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Nr umowy WZ.OP.526.64.1.2015)

zaprasza na szkolenie pt.:

Księgowość w organizacjach pozarządowych"

Program szkolenia

Zakres szkolenia obejmuje zarządzanie finansami oraz księgowością w organizacji, w tym np.:

 • podstawy prawne działalności gospodarczej organizacji pozarządowych;
 • polityka rachunkowości;
 • dokumentacja księgowa stowarzyszeń i fundacji;
 • nadrzędne i ogólne zasady rachunkowości;
 • terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • rachunkowość organizacji prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą;
 • sprawozdania finansowe organizacji prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą;
 • rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pożytku publicznego;
 • badanie sprawozdań finansowych;
 • przechowywanie dokumentacji finansowej;
 • wyodrębniona rachunkowość operacji związanych z realizacją projektów.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek. Liczba miejsc jest ograniczona. Wprzypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje data wpływu zgłoszenia.

Miejsce i termin szkolenia:

Miejsce: Siedziba Agencji Rozwoju Lokalnego - Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275 sala nr 5

Termin:

Ilość spotkań: 3

Dzień 1

15.09.2015

 godz.

15.30 – 18.45

Dzień 2

16.09.2015

 godz.

15.30 – 18.45

Dzień 3

17.09.2015

 godz.

15.30 – 18.45

 

 • Zgłoszenia na szkolenie proszę przesłać e-mailem na adres: owis@interia.eu lub faxem 32615 09 83.
 • W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkolenia, imię i nazwisko, nazwę instytucji delegującej.
 • Pozostałe dokumenty (dotyczące zgłoszenia udziału w projekcie) wypełnione i podpisane dostarczyć przed szkoleniem.

 

Zapraszamy

Zespół OWIS

wstecz

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: