Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Aktualności / Forum Organizacji Pozarządowych w Jaworznie

Aktualności

Forum Organizacji Pozarządowych w Jaworznie

2015-09-14

Już w najbliższy wtorek, tj. 22 września odbędzie się organizowane przez OWIS Forum Organizacji Pozarządowych. 

Forum jest organizowane dzięki wsparciu Miasta Jaworzna, w ramach projektu "Profesjonalizm = Skteczność" realizowanego przez OWIS.Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. I Zastępca Prezydenta M. Jaworzna - P. Dariusz Starzycki, P. Piotr Drygała – Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Alicja Kowalska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Civitas z Dąbrowy Górniczej.

W forum ponadto wezmą udział organizacje pozarządowe, które odpwowiedziały na nasze zaproszenie.

Program Ramowy

14.30 – 14.35 Otwarcie Forum NGO

Zdzisława Garbat, Prezes Zarządu OWIS

14.35 – 14.50 Przywitanie Gości

przez I Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna p. Dariusza Starzyckiego,

14.50 – 15.10 Mapa wspierania aktywności obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej

Piotr Drygała, Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza

15.10 – 15.30 Prezentacja dobrych praktyk projektów dofinansowanych

ze źródeł zewnętrznych, w tym z UE

Alicja Kowalska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Civitas z Dąbrowy Górniczej

15.30 – 16.30 Wprowadzenie do Witkac.pl

Szkolenie z zakresu obsługi systemu wspierającego organizatorów konkursów grantowych i ich adresatów.

Urząd Miejski w Jaworznie począwszy od listopada 2015 r. wprowadza system informatyczny Witkac.pl. Od tego czasu tylko i wyłącznie przez system będzie prowadzony nabór ofert w ramach organizowanych przez UM konkursów, ocena złożonych ofert, generowanie umów, sprawozdawczość i komunikacja z oferentami.

16.30 – 17.00 Jubileusze NGO i podziękowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w Komisjach Konkursowych

17.00 – 17.30 Poczęstunek


Forum odbędzie się w dniu 22 września (wtorek), o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej przy ul. Grunwaldzkiej 275 w Jaworznie (budynek Agencji Rozwoju Lokalnego).


Organizacje zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32 615 09 78.


Forum zostało zorganiozwane w ramach projektu "Profesjonalizm = Skuteczność" sfinansowanego przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 


wstecz

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: