Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Strona główna / Aktualności / Bezpłatne szkolenie dla NGO - system Witkac.pl

Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla NGO - system Witkac.pl

2015-10-05

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych realizujący projekt „Profesjonalizm = Skuteczność”

finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Nr umowy WZ.OP.526.64.1.2015)

zaprasza na szkolenie pt.: Witkac.pl” - praktyczna nauka informatycznego systemu konkursów grantowych”

Urząd Miejski w Jaworznie począwszy od listopada 2015 r. wprowadza system informatyczny Witkac.pl. Od tego czasu tylko i wyłącznie przez system będzie prowadzony nabór ofert w ramach organizowanych przez UM konkursów, ocena złożonych ofert, generowanie umów, sprawozdawczość i komunikacja z oferentami.

Zakres szkolenia:

  • szkolenie z zakresu obsługi systemu wspierającego organizatorów konkursów grantowych iich adresatów;
  • praktyczna nauka przy komputerze;
  • tworzenie wniosku „krok po kroku”

 

  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia dostęp do komputera (2 uczestników z jednej organizacji przy 1 stanowisku) oraz poczęstunek. Liczba miejsc jest ograniczona! Wprzypadku dużej liczby zgłoszeń ozakwalifikowaniu na szkolenie decyduje data wpływu zgłoszenia.

Miejsce i termin szkolenia:

Miejsce: Siedziba Agencji Rozwoju Lokalnego - Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275

Termin:

Grupa 1

15.10.2015

czwartek

godz.

15.00 – 18.15

Grupa 2

21.10.2015

środa

godz.

15.00 – 18.15

 Zgłoszenia na szkolenie proszę przesłać e-mailem na adres: owis@interia.eu lub faxem 32615 09 83.

  • W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkolenia, imię i nazwisko, nazwę instytucji delegującej.
  • Pozostałe dokumenty (dotyczące zgłoszenia udziału w projekcie) wypełnione i podpisane dostarczyć przed szkoleniem.

 Zapraszamy

Zespół OWIS

wstecz

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: