Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

Specjalista ds Kadr i Płac

2018-05-24

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Specjalista ds. Kadr i Płac.

Kurs trwa ok 120 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 700 zł. Kurs odbędzie się w Katowicach.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Spawacz metodą MAG

2018-05-21

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Spawanie metodą MAG

Kurs trwa ok 120 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 700 zł. Kurs odbędzie się w Mysłowicach.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Pracownik biurowy

2018-03-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Pracownik Biurowy.

Kurs trwa ok 120 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 797 zł. Kurs odbędzie się w Katowicach.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Konserwator podestów ruchomych

2018-03-23

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na bezpłatne szkolenie - Konserwator podestów ruchomych.

Kurs trwa ok 70 godz. i jest zakończony egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Stypendium szkoleniowe przysługujące uczestnikom projektu za cały okres trwania szkolenia wynosi ok. 460 zł. Kurs odbędzie się w Mysłowicach.

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przyjdzie czas na wykorzystanie jej w praktyce. Oferujemy 3 miesięczny płatny staż zawodowy.
Stypendium stażowe przysługujące uczestnikom projektu wynosi 1300zł/miesiąc.

Ponad to istnieje możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu na spotkania/szkolenia/staż.

W czasie uczestnictwa w Projekcie zapewniamy wsparcie w formie spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, bezrobotne/ bierne zawodowo, mieszkające w województwie śląskim należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
1. powyżej 50 roku życia
2. z ukończonymi co najwyżej następującymi szkołami: liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa
3. kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieckiem)
4. niepełnosprawne

Jeśli jesteś zainteresowany innym szkoleniem– zadzwoń!

Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny: 32 615 09 78
e-mailowy: owis@interia.eu
lub w siedzibie OWIS-u: ul. Grunwaldzka 235,43-600 Jaworzno

Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


« 1 2 3 4 ...92 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: