Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu


Aktualności

Zapraszamy na spotkanie dot. Programu Operacyjnego FIO 2017 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2016-08-05

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie 

realizujący w partnerstwie projekt pn.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

 

Zaprasza na spotkanie

dot. Programu Operacyjnego FIO 2017 – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

spotkanie odbędzie się: 25.08.2016 (czwartek) w godzinach od 16.00 do 19.00

MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice

ul. Grunwaldzka 22 w Mysłowicach (wejście od strony Placu Wolności 8. Po wejściu w bramę należy skręcić w prawo, do końca i schodami na 1 piętro)


Program FIO 2017 oferuje dofinansowanie do zadań

Małe inicjatywy

Aktywne społeczeństwo

Aktywni obywatele

Silne organizacje pozarządowe 


Program FIO 2017 oferuje dotacje

Od 10 tys. zł do 100 tys. zł – dla projektów jednorocznych

Od 20 tys. zł do 200 tys. zł – dla projektów dwuletnich

 

Zapraszamy

Organizację pozarządowe

Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego

Spółdzielnie socjalne

Projekt daje szansę na wsparcie i  rozwój organizacji!


Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00 

telefonicznie 32 615 09 78 lub mailowo: owis@interia.eu

 


Szkolenie pt. „Tworzenie poprawnej oferty konkursowej z elementami sprawozdawczości w systemie Witkac.pl

2016-07-05


Zaproszenie na szkolenie 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

realizujący projekt „Profesjonalizm = Skuteczność II”

finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie (Nr umowy WZ.OP.526.40.2016)

zaprasza na szkolenie:

Tworzenie poprawnej oferty konkursowej

z elementami sprawozdawczości w systemie Witkac.pl"

 

Zakres szkolenia:

 

 • Określenie celów projektu i jego efektów;
 • Określenie harmonogramu realizacji zadania, budżetu i kwalifikowalności kosztów;
 • Monitoring i ewaluacja;
 • Przygotowanie oferty godnie z merytorycznymi i formalnymi wymogami grantodawcy;
 • Sprawozdawczość z realizacji zadania publicznego, z uwzględnieniem przepisów prawnych (również tych lokalnych);
 • Konstrukcja sprawozdania, opisu wykonania i realizacji zadania;
 • Wpływu projektu na beneficjentów ostatecznych;
 • Rezultatów twardych i miękkich zadania;
 • Roli partnerów;
 • Sprawozdawczości finansowej;
 • Opisu dokumentów księgowych oraz załączników wynikających z realizacji zadania.

 

 

Szkolenie poprowadzi Sebastian Garbacz z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika

 

Miejsce i termin szkolenia:

Siedziba Agencji Rozwoju Lokalnego - Jaworzno, 

 ul. Grunwaldzka 275 sala nr 5

Dzień 1

06.07.2016 (środa)

Godz.

15.00 – 19.00

Dzień 2

07.07.2016 (czwartek)

Godz.

15.00 – 19.30

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!!!

 • Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje data wpływu zgłoszenia.
 • Zgłoszenia na szkolenie proszę przesłać e-mailem na adres: owis@interia.eu lub faxem 32 615 09 83.

 • W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkolenia, imię i nazwisko, nazwę instytucji delegującej.
 • Pozostałe dokumenty (dotyczące zgłoszenia udziału w projekcie) wypełnione i podpisane dostarczyć przed szkoleniem.

 

Zapraszamy

Zespół OWIS

Zapraszamy na szkolenie z animatorem i doradcą kluczowym ROWES

2016-06-08

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie 

realizujący w partnerstwie projekt pn.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

 

Zaprasza na spotkanie

z animatorem i doradcą kluczowym ROWES

 

spotkanie odbędzie się: 15.06.2016 (środa) o godzinie 16.00

MIEJSCE: Biuro Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice

ul. Grunwaldzka 22 (I piętro wejście od Plac Wolności 8) w Mysłowicach

 

Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji! 

Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00

telefonicznie 32 615 09 78; 604 188 677; mailowo: owis@interia.eu

 

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

Realizatorzy: Lider: CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU Partnerzy: DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU; FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ w Katowicach OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH w Jaworznie

 


 

 

więcej

Harmonogram wyjazdów w roku 2016

2016-06-06

Harmonogram wyjazdów w roku 2016 -  AWR grupa I, II, III

29.06.2016 r. - LASERHAUSE w godzinach od 16.00 do 21.00

02.07.2016 r. - ENERGYLANDIA w godzinach od 09.30 do 19.30                  

18.09.2016 r. - KARTINGI lub OFF ROAD w godzinach od 09.00 do 16.00

5.10.2016 r. - PARK TRAMPOLIN w godzinach od 16.00 do 21.00

11.10.2016 r. - ESCAPE ROOM w godzinach od 16.00 do 21.00 (grupa I)

12.10.2016 r. - ESCAPE ROOM w godzinach od 16.00 do 21.00 (grupa II)

13.10.2016 r. - ESCAPE ROOM w godzinach od 16.00 do 21.00 (grupa III)

« 1 2 3 4 5 ...81 »
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie:
Newsletter: