Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


Aktualności

Zapraszamy do składania ofert

więcej

Zapraszamy do składania ofert - Unieważnienie Zapytania ofertowego nr 5/Z/AWR/2014

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje, że z dniem 08.12.2014r.  unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 5/Z/AWR/2014 z dnia 26.11.2014 na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo – integracyjnego  dla uczestników/czek projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju. Program aktywnej integracji w Jaworznie” w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie.

 

W trakcie postępowania stwierdzono błąd mogący ograniczyć równy dostęp potencjalnym Wykonawcom do składania ofert w przedmiotowym Zapytaniu.

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych dopuszcza możliwość ponowienia procedury wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na taką samą bądź podobną formę wsparcia dla uczestników projektu.

więcej

« 1...88 89 90 91
Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: