Menu:
Partnerzy:
Kontakt:
Ośrodek Wspierania
Inicjatyw Społecznych

ul. Grunwaldzka 235,
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)
Tel. 32 615 09 78
Fax. 32 615 09 83
skype: owis_jaworzno
www: www.owis.pl
e-mail: owis@interia.eu

Godziny otwarcia:
Dni robocze od 8:00-15:00


O nas

Dane stowarzyszenia


Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych(OWIS)jest stowarzyszeniem, które poprzez realizację projektów szkoleniowych finansowanych głównie ze środków unijnych,przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej oraz w aktywny sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
więcej

Kalendarium wydarzeń:
Znajdź nas na mapie: