Jesteś tutaj: Nasze projekty Aktualne USiebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna

USiebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna

Projekt skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia. 

Oferujemy:

  • usługi opiekuńcze (dodatkowa możliwość skorzystania z posiłków, usług fryzjerskich i kosmetycznych, usług rehabilitacyjnych),
  • usługi asystenckie (dodatkowa możliwośc skorzystania z posiłków),
  • sąsiedzkie usługi opiekuńcze,
  • wsparcie edukacyjne i doradcze dla opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi,
  • zajęcia w ramach Klubu Seniora,  
  • wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym. 

Projekt trwa od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

Rekrutacja do Projektu odbywa się na podstawie złożonego formularza rekrutacyjnego w biurze OWIS.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o dochodach

Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie

Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie Uczestnika Projektu

Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

Regulamin wypożyczalni

Wypożyczalnia - Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego i usprawniającego

Wypożyczalnia - Wniosek o udostępnienie sprzętu

Wypożyczalnia - Zlecenie na wyroby medyczne

Wypożyczalnia - Upoważnienie

Wypożyczalnia - Umowa użyczenia sprzętu

Wypożyczalnia - Protokół odbioru

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  32 615 09 78

skype: owis_jaworzno
e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

© wszystkie prawa zastrzeżone