Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Profesjonalizm = Skuteczność

Profesjonalizm = Skuteczność

Okres realizacji projektu:

Od 1 kwietnia do 31 października 2015 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności min. 46 osób – członków, wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych działających na terenie Jaworzna w zakresie zarządzania organizacją poprzez szkolenia/doradztwo indywidualne w okresie do 31.10.2015r.

Dla kogo projekt:

Adresatami zadania będą członkowie, wolontariusze, pracownicy organizacji pozarządowych działających na terenie Jaworzna bez względu na wiek i płeć, zamieszkałych na terenie Jaworzna– min. 46 osób.

Projekt „Profesjonalizm = skuteczność” jest finansowany przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 • Utworzenie Punktu Informacyjno - Doradczego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Jaworzna (od maja do października)
 • Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (od czerwca do października):

          - Tworzenie poprawnej oferty konkursowej – 2 grupy
          - Sprawozdawczość z realizacji zadań publicznych – 1 grupa
          - Księgowość w organizacjach pozarządowych – 1 grupa
          - Źródła i sposoby finansowania działalności – 1 grupa

 • Forum Organizacji Pozarządowych (wrzesień)

W utworzonym przy Stowarzyszeniu Punktu Informacyjno - Doradczego zainteresowani przedstawiciele ngo zJaworzna będą mogli skorzystać z bieżącego indywidualnego doradztwa i konsultacji wzakresie m.in.:

a) prowadzenia księgowości,

b) przygotowania wniosków o dofinansowanie,

c) sprawozdawczość z realizacji zadań publicznych

d) zbiórki publiczne

e) akty prawne związane z działalnością sektora pozarządowego i inne zgodnie zzapotrzebowaniem jak np. informacja o aktualnych konkursach, zmianach w przepisach.

Adres Punktu Informacyjno – Doradczego:
ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie
Budynek ZLO, wejście A, III piętro, pok. 313

Szczegóły pod numerem telefonu 32 615 09 78 w godzinach 9:00-15:00.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od miesiąca kwietnia do października 2015 r.

Aby przystąpić do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej).
Zgłoszenia przyjmowane są:
 • osobiście w siedzibie OWIS
 • drogą elektroniczną na adres owis@interia.eu
 • faxem pod nr 32 615 09 83
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem 32 615 09 78

PUNKT INFORMACYJNO – DORADCZY

Miejsce: siedziba OWIS

ul. Grunwaldzka 235 (budynek ZLO), pok. 313, III p; Jaworzno

Maj 2015

12 maja

19 maja

22 maja

27 maja

11.00 – 13.30

12.00 – 14.30

11.00 – 13.30

12.00 – 14.30

Czerwiec 2015

9 czerwca

16 czerwca

18 czerwca

25 czerwca

11.00 – 13.30

12.00 – 14.30

11.00 – 13.30

12.00 – 14.30


 Punkt Informacyjno – Doradczy oferuje doradztwo z zakresu:

 • wypełniania wniosków o dofinansowanie,
 • sprawozdawczości z realizacji zadania,
 • księgowości,
 • aktów prawnych związanych z działalnością sektora pozarządowego,
 • dostępnych źródeł finansowania,
 • i innych związanych z działalnością podmiotów Ekonomii Społecznej

 

oraz

możliwość wydrukowania/kopiowania dokumentacji związanej
z działalnością organizacji pozarządowej oraz skorzystania z komputera
i Internetu.

 

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone