Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone AWR - Akademia Własnego Rozwoju

AWR - Akademia Własnego Rozwoju

O projekcie

Celem niniejszego projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów pomocy społecznej w Jaworznie poprzez:

  • ułatwienie dostępu klientów pomocy społecznej w Jaworznie do form aktywnej integracji,
  • redukcja wysokiego poziomu deficytów społecznych i interpersonalnych utrudniających funkcjonowanie społeczne i zawodowe klientom pomocy społecznej w Jaworznie,
  • zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności społecznych oraz zawodowych klientom pomocy społecznej w Jaworznie.

W ramach projektu przewidywana jest możliwość uczestnictwa w warsztatach grupowych, skorzystania z kursu zawodowego i konsultacji indywidualnych.

Grupą docelową projektu są osoby-korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo z terenu Jaworzna. Projekt zakłada potencjalnie wspieranie otoczenia osób wykluczonych społecznie czyli osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. Konieczność oraz zakres i skala wsparcia tej kategorii osób są określane na podstawie wyników bieżącej rekrutacji oraz indywidualnych kontraktów socjalnych. Do grona b.o. zostaną zakwalifikowane osoby bez względu na kryterium wieku, płci czy wykształcenia dzięki czemu projekt jest zgodny z zapisami Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz wspiera politykę równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy wyrównuje zaistniałe na nim dysproporcje.

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalnyprzewidujący zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji. Uczestnicy będą mogli korzystać z kursu zawodowego, warsztatów z psychologiem lub pedagogiem i doradcą zawodowym, jak również z konsultacji indywidualnych ze specjalistami.

Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie kontraktu socjalnego.

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone