Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Staż – i większą szansę masz!

Staż – i większą szansę masz!

Kto może starać się o staż?

Do projektu zapraszamy osoby spełniające wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • osoby bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy)
 • posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe
 • w wieku które ukończyły 18 i mają mniej niż 24 lata w dniu przystąpienia do projektu 
 • zamieszkałe na terenie powiatów: Sosnowiec, Siemianowice Śl., pow. będziński
 • nie posiadające doświadczenia zawodowego lub posiadające doświadczenie zawodowe poniżej 6 miesięcy
 • w projekcie weźmie udział 40 osób: 22 kobiety i 18 mężczyzn

Planowane zajęcia

WARSZTATY I SPOTKANIA Z DORADCĄ:

Osoby, które chcą uzyskać staż, muszą ukończyć pakiet warsztatów.

 • PrzygotowanieIndywidualnych Planów Działania wspólnie z doradcą zawodowym. Czas trwania: 5 h/osobę
 • Warsztaty grupowe z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych Czas trwania: 23 h (w tym 2 h wykładów nt. przepisów dot. dyskryminacji na rynku pracy)
Jako że uczestnicy projektu są z trzech różnych miast, żeby ułatwić dojazd wszystkim uczestnikom, zajęcia będą odbywać się w Katowicach. Dokładne miejsce zajęć i spotkań z doradcą podamy wkrótce.
ZASADY:
 • Do ukończenia zajęć wymaganych jest 80 % obecności na warsztatach i odbycie spotkań z doradcą zawodowym.
 • Realizator zapewnia: poczęstunek podczas doradztwa IPD, obiad podczas warsztatówmateriały szkoleniowezwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz na pierwszy miesiąc stażu.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny.

Terminy

STAŻE:

Czas trwania stażu: 8 miesięcy

Grupa 3: czerwiec 2014

Grupa 4: wrzesień 2014 (ostatnia tura)

 
WARSZTATY - GR. 3:
Data: Warsztaty odbędą się w dniach 6,7 i 8 maja 2014 (wt do czw)
Miejsce: Katowice, ul. Stawowa 10 (Europrofes)
Start: godzina 9:30
Czas trwania: 7 h lekcyjnych 
 
Przypominamy, że zwracamy koszty dojazdu na szkolenie.
SPOTKANIA Z DORADCĄ (IPD):
Harmonogram pierwszych spotkań z doradcą do pobrania poniżej.
Liczba godzin doradztwa na osobę: 5 h
Obecność  na warsztatach i doradztwie jest obowiązkowa.

Gdzie i jak można się zgłosić?

2013-12-11

Projekt oferuje atrakcyjne, płatne 8 miesięczne staże z szansą na stałe zatrudnienie, dlatego zależy nam na osobach zmotywowanych, które faktycznie chcą zdobyć doświadczenie i dokończyć staż.

Ponieważ oferujemy sporo, od Ciebie oczekujemy sumienności, odpowiedzialności i zaangażowania. WYKORZYSTAJ TĘ SZANSĘ.
GDZIE PYTAĆ O SZCZEGÓŁY?:
Rekrutację prowadzi Biuro Projektu OWIS. Informacji na temat projektu można szukać również we właściwych Urzędach Pracy w:
 • Będzinie
 • Siemianowicach Śląskich
 • Sosnowcu
Biuro Projektu:
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)

ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno
(III piętro, pok. 310, 313)

tel. 32 615 09 78
mail: owis@interia.eu
JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?
 
Komplet dokumentów stanowią:
1. formularz zgłoszenia
Dokumenty składane po zakwalifikowaniu do projektu:
2. deklaracja uczestnictwa 
3. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu
4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej / zasadniczej zawodowej / wyższej
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY?
 
Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie lub osobiście w Biurze Projektu w Jaworznie.
Osoby kontaktowe w urzędach pracy: 
Będzin
pok. 12
tel. 32 729 59 41
Siemianowice Śląskie
sala na parterze
tel. 32 765 16 67
Sosnowiec 
udziela ogólnych informacji.
REKRUTACJA: 

Komplet dokumentów można również otrzymać w swoim Urzędzie Pracy lub w Biurze Projektu w Jaworznie.
Zgłoszenia przyjmujemy osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną. 
Dokumenty zawierają oświadczenia:
 • o przetwarzaniu danych osobowych
 • o posiadanym doświadczeniu zawodowym
 • o zamieszkaniu na terenie realizacji projektu

GDZIE NA STAŻ:

W formularzu zgłoszeniowym możesz podać nazwę firmy, w której chciał(a)byś odbyć staż. Jeśli wskazana firma będzie zainteresowana współpracą, jest duża szansa, że uda się zorganizować Twój staż właśnie w tej firmie.

Jeśli nie wskażesz takiej firmy, przedstawimy Ci kilka propozycji zgodnych z Twoim wykształceniem i przedstawionymi w formularzu i wywiadach kwalifikacjami.

Weźmiemy także pod uwagę czas dojazdu do pracy.

 

WYNAGRODZENIE:

Oferowane staże są płatne, co oznacza, że będziesz otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł netto.

koszty dojazdu: W pierwszym miesiącu zapłacimy także za Twój bilet miesięczny. W kolejnych będziesz musiał(a) zapłacić za niego ze swojego wynagrodzenia.

badania wstępne i szkolenia BHP: Zwrócimy Ci koszty za badania lekarskie, natomiast nie zwracamy kosztów ew. szkoleń BHP.

 

ZASADY:

 

 • Aby otrzymać staż wymaganych jest 80 % obecności na warsztatach.
 • Staże organizowane są w 4-ech turach po 10 osób, każda odpowiednio w miesiącach: listopad 2013, luty, czerwiec, sierpień 2014 r.
 • Projekt zakłada, że co najmniej 16 stażystów otrzyma stałe zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu

UMOWA STAŻOWA:
Zanim rozpoczniesz staż będziesz zobowiązany/a do podpisania umowy, w której zobowiążesz się do przestrzegania zasad i spełniania określonych obowiązków.


PAMIĘTAJ: Oprócz standardowych praw pracowniczych - masz również obowiązki. 
Dlatego zależy nam na osobach zmotywowanych, które faktycznie chcą zdobyć doświadczenie i dokończyć staż. 

Ponieważ oferujemy sporo, od Ciebie oczekujemy sumienności, odpowiedzialności i zaangażowania. WYKORZYSTAJ TĘ SZANSĘ.

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone