Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Szkoła obywatelska 50 plus

Szkoła obywatelska 50 plus

Cele projektu

Szkoła obywatelska 50 plus

Celem ogólnym projektu jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, zwiększenie udziałów w życiu publicznym osób po 50 roku życia z województwa śląskiego, pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe. Granice wieku 50+ przyjęto ze względu na wczesną dezaktywizację zawodową, gdyż wiele osób skorzystało z możliwości przejścia na wcześniejsze świadczenie emerytalne i przedemerytalne bojąc się utraty zatrudnienia.

Do celów szczegółowych należy:

 • Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości seniorów
 • Zwiększenie aktywności seniorów w lokalnych społecznościach i ograniczenie izolacji społecznej
 • Zwiększenie świadomości prawnej osób po 50 roku życia
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia cyfrowego
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Działania w projekcie

 • Treningi motywująco-inspirujące
Zakres: przełamywanie barier emocjonalnych, niwelowanie braków motywacyjnych, asertywność i komunikacja, radzenie sobie ze stresem. Motyw przewodni treningu- „chce działać”, „wciąż się uczę”, „chcę poznawać świat”, „ rozwijam swoje zainteresowania”. Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych przez psychologa, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek podczas szkolenia i zaświadczenie.

 • Warsztaty internetowe
Zakres: sprawdzenie i podniesienie umiejętności informatycznych, nabycie umiejętności korzystania z komunikatorów, przeszukiwanie zasobów Internetu, prezentacja stron dla seniorów. Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnych w wynajętych na ten cel pracowniach komputerowych, dla każdej osoby zapewnione zostanie samodzielne stanowisko komputerowe. Uczestnicy otrzymają poczęstunek i zaświadczenie.
 • Szkolenie wolontariat seniorów
Zakres: wolontariat korzyści dla innych i dla siebie, jak zostać wolontariuszem, jak szukać ofert i pracy dla wolontariuszy, prawa i obowiązki wolontariusza i wolontariat zagraniczny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie.

 • Punkt poradnictwa prawnego
Zakres: dyżury prawnika odbywać się będą dwa razy w tygodniu przez cały rok w siedzibie Stowarzyszenia

 • Szkoła animatorów społecznych seniorów
Zakres: zadaniem SASS jest przygotowanie seniorów do reprezentowania potrzeb i interesów generacji 50+ oraz działalności animacyjnej na rzecz integracji społecznej seniorów. W ramach szkoły zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie: funkcjonowania NGO, źródeł finansowania, budowania partnerstwa lokalnego, umiejętności interpersonalnych, współpracy z mediami, wystąpień publicznych. Odbędzie się także wizyta studyjna do aktywnie działającego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wszystkie szkolenia są BEZPŁATNE. Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy!

Nabór

Warunkiem uczestnictwa w projekcie będzie wypełnienie:

 • deklaracji uczestnictwa
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie informacje i zapisy znajdą Państwo w Biurach Projektu:

 

Jaworzno
 
OWIS (Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych)
ul. Grunwaldzka 235
Jaworzno 43-600
(III piętro, pok. 310, 313)
tel. 32 615 09 78
Czeladź
Stowarzyszenie "Jestem z Tobą"
ul. Wojkowicka 2
Czeladź 41-250
tel. 512 075 599
Godziny otwarcia:
środy:     8.00-12.00 
czwartki: 9.00-13.00
piątki:     9.00-13.00
 

 

Szkoła obywatelska 50+" jest adresowana do wszystkich osób, które:

 

 • ukończyły 50 rok życia 
 • pobierają emeryturę lub rentę
 
Wszystkie szkolenia są BEZPŁATNE. Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy!

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone