Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Aktywne Życie Seniora ASOS

Aktywne Życie Seniora ASOS

Dla kogo darmowe szkolenia

Do kogo skierowany jest projekt?

 

·do osób w wieku 60+ (na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 60 lat)

·pobierających świadczenia emerytalne lub rentowe

·z powiatów: Jaworzno, Katowice oraz gminy Czeladź

 

Planowana liczba beneficjentów: 80

 

Cele:

 Głównym celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw społecznych oraz zwiększenie dostępu do aktywnych form spędzania wolnego czasu przez 80 osób po 60 roku życia zwoj.śląskiego (p. Jaworzno, Katowice, będziński, G. Czeladź )

 

W ramach projektu planujemy następujące działania:

1.Trening motywacyjny – 60 osób

2.Kurs informatyczny (ICT) – 60 osób

3.Akademia Aktywnego Seniora (AAS) – 24 osoby

4.Klub Aktywnego Seniora (KAS) – 60 osób

Szkolenia, warsztaty, treningi

Projekt zapewnia BEZPŁATNE szkolenia w zakresie:

 

1.Trening motywacyjny – 60 osób

2.Kurs informatyczny (ICT) – 60 osób

3.Akademia Aktywnego Seniora (AAS) – 24 osoby

4.Klub Aktywnego Seniora (KAS) – 60 osób

Rozpoczynamy rekrutację na darmowe szkolenia

Żeby wziąć udział w wybranym szkoleniu wystarczy skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie.

 
Zapraszamy!

Adres biura:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS)
ul. Grunwaldzka 235
43-600 Jaworzno (III piętro, pok. 310, 313)

Zapisy przez telefon pod nr: 32 615 09 78

Projekt jest realizowany od czerwca do grudnia 2013

 

Poszczególne działania

Termin realizacji od

Termin realizacji do

Trening motywacyjny

01-07-2013

30-10-2013

Kurs informatyczny (ICT)

01-06-2013

30-11-2013

Akademia Aktywnego Seniora (AAS)

01-09-2013

30-10-2013

Klub Aktywnego Seniora

01-06-2013

31-12-2013

 

Działanie

Szczegółowy opis działania

Trening motywacyjny

Ilość miejsc: 5 grup po 12 osób

Czas trwania: 42 h (7 spotkań *6 h)

Abyprzygotować osoby 60+ do aktywności obywatelskiej oraz podnieść jakość ich życia należy wzmocnić motywację i poczucie własnej wartości, zainspirować do działania oraz pokazać mocne strony.

Zakres tematyczny treningu: przełamywanie barier emocjonalnych, niwelowanie braków motywacyjnych, asertywność, komunikacja, kreatywność. Motyw przewodni treningu: Chcę działać, Wciąż się uczę, Spotykam innych, Chcę poznawać świat, Rozwijam swoje zainteresowania.

Każdy z uczestników otrzyma:

· komplet materiałów szkoleniowych

· ciepły posiłek

· poczęstunek (kawa, herbata, ciastka).

Kurs informatyczny (ICT)

Ilość miejsc: 6 grup po 10 osób

Czas trwania: 40 h (8 spotkań * 5 h)

Zasoby Internetu mogą być źródłem inspiracji zaangażowania w życie publiczne generacji 60+. Umiejętność korzystania z nowych technologii ułatwia komunikację, nawiązywanie nowych kontaktów oraz zmniejsza poczucie izolacji i wyobcowania szczególnie w okresach niedyspozycji zdrowotnych.

Każdy z uczestników otrzyma:

· materiały szkoleniowe

· poczęstunek (kawa, herbata, ciastka)

Akademia Aktywnego Seniora (AAS)

Ilość miejsc: 2 grupy po 12 osób x 30 h (łącznie 24 osoby)

Szkolenie wyjazdowe, w którym wezmą udział osoby, które zadeklarują chęć podwyższenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu działalności społecznej.

Zakres tematyczny: podczas zajęć uczestnicy opracują projekty, przygotują plany realizacji projektów, budżety projektów, sposoby promocji projektów oraz przygotują się moich realizacji – stworzenie zespołu projektowego – podziała ról i zadań. Uczestnikom zostanie zapewniony: nocleg, wyżywienie, przejazd, materiały szkoleniowe

Szkolenie wyjazdowe da uczestnikom możliwość zmiany otoczenia, co dodatkowo stymuluje kreatywność, dostarcza dodatkowych bodźców i jest motywujące.

Klub Aktywnego Seniora

24 spotkania * 2 h

Ilość miejsc: 10 – 15 osób na spotkanie

W ramach projektu zakładamy utworzenie Klubu Aktywnego Seniora. Klub będzie działał w siedzibie Uniwersytetu III Wieku w Jaworznie. Wramach Klubu Seniora odbywać się będą zajęcia ruchowe dla seniorów, ze względu na brak dotychczas takiej oferty skierowanej do seniorów Tematyka zajęć: aerobik, TaiChi, taniec towarzyski, itp. Wzależności od potrzeb uczestników. Zakładamy, że zajęcia KAS mogą być zajęciami plenerowymi. W zajęciach KAS będą mogli brać udział wszyscy uczestnicy projektu.

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone