Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone Wykorzystaj szansę!...

Wykorzystaj szansę!...

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży, która chce podjąć zatrudnienie po lub jeszcze w trakcie nauki.

Młodym osobom pomimo entuzjastycznego podejścia, często brakuje dostatecznego przygotowania zawodowego czy znajomości języków obcych. Zbyt wygórowane oczekiwania oraz nierealistyczne wyobrażenie o rynku pracy z jednej strony, a z drugiej brak wiary we własne możliwości, stoją na drodze do osiągnięcia celu, jakim jest znalezienie odpowiedniej posady.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych, umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz wzrost motywacji do poszukiwania pracy


Okres realizacji:

Od październik 2010 do wrzesień 2011


Kto może uczestniczyć w projekcie?

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające WSZYSTKIE wymienione kryteria łącznie:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
 • w wieku do 25 roku życia
 • zamieszkałe na terenie powiatu będzińskiego, miasta Sosnowiec lub Jaworzna


Projekt oferuje:

Uczestnicy projektu przejdą przez cykl INTENSYWNYCH szkoleń, który wyposaży ich w kompleksową wiedzę z zakresu wybranego zawodu oraz umiejętności językowych.

 

  • szkolenia zawodowe

  • Specjalista ds. projektów unijnych -rekrutacja zakończona !
   • Projektant stron internetowych (webmaster) z elementami grafiki komputerowej -rekrutacja zakończona !
    • Pracownik administracyjny z obsługą komputerowych programów biurowych -rekrutacja zakończona !

  • Trening motywacyjny, który zwiększy twoją wiarę we własne siły (28 h)
  • Język angielski (100 h)
  • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (28 h)
  • Indywidualne doradztwo zawodowe (5 h)

  Dodatkowo zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu
  • stypendia
  • materiały szkoleniowe
  • poczęstunek


  Czas trwania:

  Start: styczeń 2011
  Koniec: Cały cykl szkoleniowy jest intensywny i trwa około 5 miesięcy.
  Decydując się na szkolenie, uczestniczysz w każdym z etapów (nie ma możliwości udziału wyłącznie w jednym szkoleniu). Przygotowujemy kompleksowo!


  Gdzie szukać szczegółów:

  Informacji udziela Biuro Projektów w Jaworznie.

  Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
  ul. Grunwaldzka 235 (III piętro, pok. 310)
  43-600 Jaworzno

  Zadzwoń lub napisz:

  tel. (32) 615 09 78
  fax: (32) 615 09 83
  e-mail: info@owis.org.pl

  Pytaj również doradcy zawodowego w swoim urzędzie pracy.


  Trochę śląskich statystyk...:

  ok. 20 %*
  - tyle wśród bezrobotnych jest osób do 25 roku życia

  58 %*
  - niewielką przewagę w ogóle bezrobotnej młodzieży mają kobiety

  54 %**
  - wśród bezrobotnej młodzieży najliczniejszą grupę stanowią osoby bez doświadczenia zawodowego

  ok. 12 %***
  - pracownicy obsługi biurowej - to jedna z czterech grup zawodowych, w których w roku 2009 zgłoszono najwięcej ofert pracy

  67 %**
  - wśród młodych bezrobotnych największą grupę stanowią osoby bez doświadczenia zawodowego (bez kwalifikacji zawodowych - 38 %)


  Ogromna większość młodych ludzi, którzy wchodzą dopiero na zawodową ścieżkę, często nie ma pojęcia gdzie mogą czy chcieliby pracować, a tylko nieliczni mają w pełni sprecyzowane plany na dalszą karierę. Pierwsza praca podjęta przez taką osobę jest bardzo znacząca. Dlatego ważne jest, aby po skończeniu uczelni dowiedzieć się, jakie mamy szanse na rynku pracy i w odpowiedni sposób je zwiększyć. Z pomocą nadchodzą bezpłatne projekty szkoleniowo-doradcze.

  * Dane wg WUP Katowice z sierpnia 2010 r.
  ** Dane wg WUP Katowice z września 2009 r.
  *** Dane na koniec 2009 r.


  Kontakt z nami

  ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

    793 991 321


  e-mail: owis@interia.eu

  Pon-Pt 8:00 do 15:00

  Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

  © wszystkie prawa zastrzeżone