Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone ROWES

ROWES

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie ogłasza nabór pomysłów biznesowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt.: „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nabór stanowi czwarty etap procedury konkursowej umożliwiającej otrzymanie dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym nowo utworzonych przedsiębiorstwach społecznych, w istniejących przedsiębiorstwach społecznych i w podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. 

Pozytywne zakończenie procedury konkursowej wiąże się z uzyskaniem prawa do wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub wsparcia pomostowego, pod warunkiem podpisania Umowy dotacyjnej i/lub umowy udzielenia wsparcia pomostowego.

Wnioskodawcy, których pomysły uzyskają pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków otrzymają dodatkowo wsparcie w postaci m.in.: doradztwa ogólnego, doradztwa biznesowego, doradztwa specjalistycznego, szkoleń.

Wszystkie formy wsparcia są świadczone bezpłatnie.

Termin składania wniosków trwa 15 dni roboczych i upływa w dniu 13.02.2016 r. o godzinie 12:00. Jako termin złożenia w przypadku wysyłki pocztą uznaję się datę nadania. 

Zgłoszenie rekrutacyjne musi zostać złożone na Formularzu Pomysłu Biznesowego. 

Jeśli Wnioskodawca nie jest uczestnikiem projektu pt.: " Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", konieczne jest dołączenie dokumentów, które można znaleźć w zakładce Do pobrania 

Dokumenty rekrutacyjne w zaklejonej kopercie z dopiskiem ROWES – konkurs dotacyjny można składać osobiście w naszym biurze lub w biurze naszych partnerów:

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno. (tel.: 32 615 09 78)

Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Wyszyńskiego 8, 43-173 Łaziska Górne, (tel.: 32 720 23 16)

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Staromiejska 6/8, 40-013 Katowice, (tel.: 501 696 644)

Możliwa jest wysyłka również drogą pocztową. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo Regulaminie Przyznawania Dotacji Na Utworzenie Miejsc Pracy.

DOTACJE NA SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

 100 000 zł dotacji, szkolenia i pomoc doradców – na takie wsparcie mogą liczyć osoby, które zdecydują się założyć spółdzielnię socjalną, a ich pomysł na działalność gospodarczą uzyska akceptację komisji. 

Spółdzielnia socjalna jest formą przedsiębiorstwa posiadającego osobowość prawną. Zawiązać ją może 5 osób fizycznych lub 2 osoby prawne.  

Wsparcie na założenie takiej spółdzielni w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” mogą otrzymać osoby: 

  • pozostające bez zatrudnienia, zakwalifikowane do III profilu pomocy
  • pełnoletnie w wieku aktywności zawodowej,
  • zamieszkujące Jaworzno lub Mysłowice.

Projekt daje szansę na zatrudnienie w szczególności osobom w trudnej sytuacji życiowej: długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, korzystającym z pomocy społecznej, bezdomnym.

 

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH z Jaworzna
realizujący w partnerstwie projekt pn.
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
Zaprasza mysłowickie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz wszystkie osoby zainteresowane zakładaniem/działalnością w tego typu podmiotach do Biura Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych Mysłowice, ul. Grunwaldzka 22.
Dyżurować tam będą doradcy i animatorzy Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej – doświadczeni eksperci ds. ekonomii społecznej i wieloletni praktycy, reprezentujący Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna.
Podczas dyżurów będzie można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:
o zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
o pozyskiwania środków na działalność,
o opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
o zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
o sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
o zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
o tworzenia partnerstw lokalnych.
Terminy dyżurów:
Wrzesień 2016 r.
15.09.2016 r. – 13.00 – 15.00
22.09.2016 r. – 13.00 – 17.00
27.09.2016 r. – 9.00 – 12.00
29.09.2016 r. – 13.00 – 17.00
 
Październik, Listopad – 2016 r.
Każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00
Każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 17.00
Ponadto Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej oferuje:
1. Szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji i grup inicjatywnych.
2. Doradztwo ogólne i specjalistyczne (w tym prawne, księgowe, marketingowe itp.).
3. Wizyty studyjne w najlepszych podmiotach ekonomii społecznej.
4. Pakiety rozwojowe dla ekonomizujących się organizacji.
5. Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Osoby zainteresowane zapraszamy w podanych godzinach lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 615 09 78
Zapraszamy!
Projekt daje szansę na wsparcie i rozwój organizacji!
Zgłoszenia przyjmujemy od pn. do pt. w godz. 8.00 – 15.00
telefonicznie 32 615 09 78 lub 793-991-321 lub mailowo: owis@interia.eu

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone