Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe nr 8/USiebie/OWIS/2019 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AOON/asystenta osoby niepełnosprawnej AON

Zapytanie ofertowe nr 8/USiebie/OWIS/2019 dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AOON/asystenta osoby niepełnosprawnej AON

Zapytanie ofertowe nr 8/USiebie/OWIS/2019

dot. świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej AOON/asystenta osoby niepełnosprawnej AON

 W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej (AON)/ usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON).

Szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1-4

Załącznik nr 5- Skoordynowana Opieka Senioralna

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  32 615 09 78

skype: owis_jaworzno
e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

© wszystkie prawa zastrzeżone