Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe nr 9/USiebie/OWIS/2019 dot. usługi przygotowania posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie) i dostarczaniu ich do niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna- Uczestników/czek projektu nr 9/USiebie/OWIS/2019 dot. usługi przygotowania posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie) i dostarczaniu ich do niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna- Uczestników/czek projektu

Zapytanie ofertowe nr 9/USiebie/OWIS/2019 dot. usługi przygotowania posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie) i dostarczaniu ich do niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna- Uczestników/czek projektu nr 9/USiebie/OWIS/2019 dot. usługi przygotowania posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie) i dostarczaniu ich do niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna- Uczestników/czek projektu

Zapytanie ofertowe nr 9/USiebie/OWIS/2019

dot. usługi przygotowania posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie) i dostarczaniu ich do niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna- Uczestników/czek projektu

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących realizacji usługi przygotowania posiłków (obiadów dwudaniowych: zupa i drugie danie) i dostarczaniu ich do niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna- Uczestników/czek projektu.

Szczególowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1215537

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4- Klauzula społeczna

Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone