Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne Zaproszenie ofertowe nr 2/USIEBIE/OWIS/2018 dot. prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych w Klubie Seniora

Zaproszenie ofertowe nr 2/USIEBIE/OWIS/2018 dot. prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych w Klubie Seniora

Zaproszenie ofertowe nr 2/USiebie/OWIS/2018

dot. prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych w Klubie Seniora

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w Klubie Seniora.

Szczegółowe informacje:

Zaproszenie ofertowe wraz z załącznikami

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone