Jesteś tutaj: Nasze projekty Zakończone "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023

Program "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, realizowany jest w ramach Programu Ministrerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt inwestycji: 609 031,80 zł

Wartość dofinansowania: 609 031,80 zł

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

 b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

-poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej                               Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają opieki wytchnieniowej. Usługa ta przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba ninepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej może odbywac się w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. 

Informacje o Programie udzielane są pod numerem telefonu:

793 991 321 w godz. 8.00 - 12.00 bądź e-mail: owis@interia.eu

Dokumenty do pobrania:

Karta FIM

Karta zgłoszenia do Programu OW - 2023

Klauzula RODO OW - 2023

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone