Jesteś tutaj: Nasze projekty Aktualne "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2024, realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt inwestycji: 1 520 350,02 zł

Wartość dofinansowania: 1 522 150,02 zł

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkty 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności),
  • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

 

Priorytet w objęciu usługą będą miały dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (pkt 7 i 8 orzeczenia) oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 

Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:

- wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),

- udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,

- korzystanie z dóbr kultury - pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności również zaprowadzanie i przyprowadzanie dziecka do i z placówki oświatowej).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej ON dostępnej w biurze Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235 oraz na stronie internetowej www.owis.pl.

Istnieje możliwość dostarczenia/odbioru Karty zgłoszenia w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

Informacje o Programie udzielane są pod numerem telefonu: 793 991 321 w godz. 8.30 – 12.00 bądź e-mail: owis@interia.eu

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Karta zgłoszenia do Programu - edycja 2024

Zakres czynności - załącznik do Karty zgłoszenia

Klauzula RODO - Załącznik do Karty zgłoszenia

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone