Jesteś tutaj: Zamówienia publiczne Zapytanie ofertowe nr 2/USiebie/OWIS/2019 dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu- mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.

Zapytanie ofertowe nr 2/USiebie/OWIS/2019 dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu- mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.

Zapytanie ofertowe nr 2/USiebie/OWIS/2019

dot. świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu- mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.

W związku z realizacją projektu pt.: „U siebie – Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie zaprasza do złożenia ofert dotyczących świadczenia usług fryzjerskich i kosmetycznych w miejscu zamieszkania uczestników/czek projektu- mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60 rok życia.

Szczegółowe informacje:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1162176

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1-3

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  32 615 09 78

skype: owis_jaworzno
e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

© wszystkie prawa zastrzeżone