Jesteś tutaj: Aktualności TRWAŁOŚĆ PROJEKTU EFS 2021

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU EFS 2021

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje, iż w dniu 31.01.2021 r. zakończył realizację projektu pt. „U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i  lokalnym” współfinansowanego przez  Unię Europejską   w  ramach   środków   Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;  nr projektu RPSL.09.02.05-24-001H/18.

 

W ramach świadczonych usług społecznych wsparciem objęto 154 osoby.

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania w okresie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych do dnia 31.05.2023 r. stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych dysponuje:

  1. 4 miejsca jako 4 opiekunów środowiskowych świadczących lub gotowych do świadczenia usługi w formule środowiskowej,
  2. 10 miejsc jako 10 opiekunów świadczących usługi sąsiedzkie w formule środowiskowej,
  3. 3 miejsca w ramach AOON, jako 3 asystentów usługi asystenckiej świadczących lub gotowych do świadczenia,
  4. 17 miejsc w ramach Klubu Seniora.

 

Ze względu na brak finansowania ze środków unijnych, opieka w ramach w/w miejsc jest odpłatna.

 

Zapisy do usług społecznych odbywają się w siedzibie Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235 w następujących godzinach: 9.00 – 12.00.

Wszelkie informacje dotyczące w/w usług udzielane będą telefonicznie i/lub drogą elektroniczną:

tel. 793 991 321

e-mail: owis@interia.eu

Dokumenty do pobrania:

 Oswiadczenie

Formularz kwalifikacyjny

Regulamin

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone