Jesteś tutaj: Nasze projekty Aktualne Projekt "Stawiam na samodzielność"

Projekt "Stawiam na samodzielność"

                                                                       

Projekt "Stawiam na samodzielność" współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu "Działamy razem" realizowany przez Ośrodek Wspierania inicjatyw Społecznych. Realizowany jest w okresie 01.03.2023 - 29.02.2024 r.

Głównym celem Programu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wsparcia dotyczy:

  • dzieci do 18 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
  • osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (j.w.).

Usługi asystenckie realizowane w ramach Projektu są odpłatne w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote 00 groszy) za każdą godzinę usług asystenta.

Zakres możliwej pomocy obejmuje np.:

  • wyjście, powrót, dojazd do miejsc najbliższych wybranych przez uczestnika (dom, praca, placówka oświatowa, świątynia, przychodnia, gabinet lekarski/rehabilitacyjny, urzędy, rodzina, znajomi),
  • udział w dokonaniu zakupów przez uczestnika programu,
  • korzystanie z dóbr kultury
  • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego (w tym dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności również zaprowadzanie i przyprowadzanie dziecka do i z placówki oświatowej).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej ON dostępnej w biurze Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 235 oraz na stronie internetowej www.owis.pl.

Istnieje możliwość dostarczenia/odbioru Karty zgłoszenia w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Harmonogram realizacji Projektu:

Rekrutacja uczestników Projektu i wsparcie w czasie realizacji Projektu - 01.03.2023 - 29.02.2024 r. 

Opracowanie IPD dla uczestników Projektu - 01.03.2023 - 31.12.2023 r.

Realizacja usług asystencji osobistej - 01.03.2023 - 29.02.2024 r.

 

Informacje o Programie udzielane są pod numerem telefonu: 793 991 321 w godz. 8.30 – 12.00 bądź e-mail: owis@interia.eu

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN projektu "Stawiam na samodzielność"

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 - Miesięczna karta realizacji usług

Załącznik nr 4 - Klauzula RODO

Kontakt z nami

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

  793 991 321


e-mail: owis@interia.eu

Pon-Pt 8:00 do 15:00

Nr konta bankowego: 41 1050 1302 1000 0022 2424 0289 (ING Bank Śląski S.A.)

© wszystkie prawa zastrzeżone